مؤسسه تحقیقاتی توسعه اختراعات و نوآوری

تارنمای رسمی مهندس محمد قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

مؤسسه تحقیقاتی توسعه اختراعات و نوآوری

تارنمای رسمی مهندس محمد قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

مؤسسه تحقیقاتی توسعه اختراعات و نوآوری
شبکه های اجتماعی
تبلیغات

 

تلفن تماس 

982155414207+

پیام کوتاه

989373008507+

پست الکترونیک

IdeaPatent.institute@gmail.com

فضای مجازی

IdeaPatent @

آدرس

تهران، بزرگراه شهید نواب صفوی، پایین تر از میدان جمهوری پلاک 5

 

ارتباط در پیام رسان ها

 

 

IdeaPatent Institute

Science & Innovation Promotion Office

Office Phone: +982155414207

SMS: +989373008507

Web: ideapatent.ir

Email: ideapatent.institute@gmail.com

 

All rights reserved © 2024 IdeaPatent