مؤسسه تحقیقاتی توسعه اختراعات و نوآوری

تارنمای رسمی مهندس محمد قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

مؤسسه تحقیقاتی توسعه اختراعات و نوآوری

تارنمای رسمی مهندس محمد قدیانی برنده نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام

مؤسسه تحقیقاتی توسعه اختراعات و نوآوری
شبکه های اجتماعی
تبلیغات

معرفی اختراع دستگاه و روش جدا سازی اتوماتیک لکه های نفتی و پساب های روغنی و نقد و بررسی آلاینده های روغنی محیط زیست و همچنین روند ثبت اختراع بین المللی این نوآوری در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده آمریکا در برنامه نوآوران شبکه افق سیما. 

محمد قدیانی در برنامه نوآوران

All rights reserved © 2024 IdeaPatent